SLIDING GATES AUTOMATIONS

 

Sliding Gates Operator

741 230V Sliding Gate Operator

746 ER 230V Sliding Gate Operator

740 230V Sliding Gate Operator
844-3-phase-230v-500-w440_w434.jpg

844 ER 230V Sliding Gate Operator

Max Gate Weight 1,800 kg

844 3-PHASE Sliding Gate Operator

Max Gate Weight 1,600kg (Z16) /

                              2,200kg (Z12)

884 3-PHASE Sliding Gate Operator

Max Gate Weight 3,500 kg